Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Wat is NLP nou eigenlijk?

Wat is NLP?

Iedereen heeft er inmiddels wel eens van gehoord, maar wat houdt het nou precies in? Het is je vast opgevallen dat we vaak een voorbeeld situatie gebruiken om duidelijk te maken wat NLP kan bieden. Dit keer houden we het bij de basisinformatie over NLP.

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is de pragmatische studie van de gedachten, het laat je onderzoek doen naar jezelf en daardoor kun je zelf kiezen om te veranderen. In veel situaties handel je op een bepaalde manier omdat je geen andere mogelijkheid ziet. NLP helpt om keuzevrijheid te krijgen. Je werkt aan jouw professionele én persoonlijke ontwikkeling. Onbewuste processen bewust maken, daar gaat het om. Om vervolgens een bewuste keus te kunnen maken over of je het anders wilt of niet.

NLP bestaat uit een aantal technieken en een denkwijze waar je meteen mee aan de slag kunt en waarmee jouw doelen bereikbaar worden.

Waar komt de naam NLP vandaan?

Zoals hierboven al te lezen is, staat NLP voor Neuro Linguïstisch Programmeren. ‘Sorry, wat?’, is een reactie die we vaak horen, vandaar nog even een uitleg.

Neuro, van neurologie, is de term die gebruikt wordt in de studie van de hersenen. Het neurologische systeem houdt bij hoe ons lichaam functioneert. Linguïstiek is een ander woord voor taalkunde. Onze communicatie richting anderen en waar dat elkaar raakt of mist wordt bepaald door onze taal. Tot slot gaat het programmeren in dit geval over hoe wij allemaal ons eigen beeld van de wereld vormen.

Door deze drie componenten te combineren krijg je dus NLP, de fundamentele dynamiek tussen verstand, taal en hoe die combinatie invloed heeft op ons lichaam en gedrag.

De geschiedenis van NLP

NLP is in het begin van de jaren zeventig ontstaan in California (de Verenigde Staten). Zoals hierboven beschreven heeft NLP wortels in de linguïstiek en de neurologie, daarnaast ook in psychologie en cybernetica (de wetenschap van de besturing van systemen). Sindsdien heeft NLP zich verspreid over de wereld als een methode voor communicatie, verandering en vernieuwing.

De grondleggers John Grinder en Richard Bandler kenden elkaar van de universiteit van Santa Cruz waar John professor in de linguïstiek was en Richard een wiskunde student. Richard wilde overal structuren in ontdekken. Hij had sessies op video gezien van de gestalttherapeut Fritz Perls. Deze sessies bestudeerde hij tot hij structuren herkende in taalpratronen en deze zelf kon toepassen. Hij bleef interesse houden in hoe ons denken en voelen qua structuur in elkaar zit.

John stelde voor om samen te gaan werken en leerde Richard om met passie en gevoel voor detail in de ervaring van een ander te stappen. Daarnaast had John een filosofie dat er (vaak) geen directe relatie is tussen ons model van de wereld en de wereld zelf.

Door de jaren heen kwamen ze in contact met veel verschillende professionals, zoals therapeuten op verschillende gebieden, een bioloog, psycholoog, antropoloog en nog veel meer. Zo is NLP ontwikkelt en gegroeid, en dat doet het nog steeds. Doordat er een gigantische digitale ontwikkeling heeft plaats gevonden zijn er weer nieuwe manieren van onderzoeken en is er veel nieuwe kennis bijgekomen waardoor NLP altijd in beweging is.

Voor wie is NLP?

De doelgroep van NLP is erg breed. NLP is voor jong en oud. Er zijn zakelijke klanten, hele teams of afdelingen en particuliere klanten. We hebben trainingen en opleidingen waar je aan deel kunt nemen om jezelf beter te leren kennen en professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Kortom, NLP is voor iedereen.

Wat vooral belangrijk is, is dat je naar jezelf durft te kijken. Of je nou een vraagstuk hebt en even niet zo lekker zit, of juist erg lekker gaat en in die volle energie op zoek bent naar nog meer.
Wanneer je met NLP aan de slag gaat, leer je jezelf beter kennen, positief en ook de verbeterpunten. Het wordt vaak als erg leuk ervaren om achter je eigen beweegredenen te komen, en soms is het ook confronterend. Een langere training of opleiding of langdurig individueel coaching traject is een reis die we samen aan gaan. Het komt voor dat mensen in de omgeving gaan zeggen: ‘het gaat echt beter met je, of niet?’ Je gaat dingen echt anders doen, waar jìj ze anders wilt doen.

Hoe werkt NLP?

Veel van wat we zeggen en doen gaat automatisch, oftewel we doen het onbewust. Door inzicht te krijgen in jouw onbewuste patronen word je (weer) in staat gesteld om zelf de controle te nemen over jouw acties en resultaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal oefeningen en technieken.

Tijdens de trainingen of opleidingen leer je meer over jezelf, hoe de oefeningen werken en hoe je zelf de technieken toe kunt passen in het dagelijkse leven. Doordat de theorie uitgelegd wordt ga je automatisch bij jezelf na, ‘hoe doe ik dat dan’. Dat is menselijk, wanneer je een film kijkt word je erdoor geïnteresseerd doordat je jezelf (onbewust) identificeert met één van de personages.

Daarnaast helpen de oefeningen om die onbewuste gedachten dan om te zetten naar een bewuste boodschap. Door dit te leren en ervaren ben je zelf ook in staat om andere mensen in het dagelijkse leven coachend verder te helpen. Bij ons krijg je om die reden óók een coach diploma na afronding van de NLP Practitioner opleiding.

In een coaching traject werk je aan jezelf samen met de Coach en wordt er niet ingegaan over de onderliggende theorie van de oefening maar wordt er alleen gelet op de uitkomst, wat het met jouw doet en wat jij ervan kunt leren. Het gaat om de praktijk en het resultaat.

Wat leer je zoal tijdens NLP trainingen of opleidingen?

NLP is veel, erg veel. Gelukkig zijn de opleidingen overzichtelijk en iedereen leert van de informatie die voor hem/haar toepasselijk is.

We omschrijven hier een aantal vooronderstellingen waar NLP op gestoeld is, om een beeld te geven wat de basis is van wat je gaat leren. Vooronderstellingen zijn aannames, diepe overtuigingen die effectief zijn gebleken. Het zijn epistemologische aannames die de basisassumpties zijn voor alle andere concepten en systemen. Ze hebben effect op onze manier van omgaan met en het geloof in het potentieel van mensen. Het is om die reden goed om na te gaan en jezelf bewust te maken volgens welke aannames en vooronderstellingen jij leeft, immers ze bepalen jouw resultaten in het leven.

 1. Respect voor andermans model van de wereld.

  Door opvoeding, ervaringen en overtuigingen vormt iedereen een beeld van de wereld die voor hem/haar de echte waarheid is, en dat is goed. We kunnen van elkaar leren door respect te hebben voor ieders model van de wereld. Met model van de wereld bedoelen we het beeld wat wij vormen. Bijvoorbeeld iemand die leeft met de overtuiging: in het leven moet je knokken om ergens te kunnen komen. Iemand die met die overtuiging leeft ervaart het dagelijkse leven veel meer als een strijd als iemand die uitgaat van de overtuiging: het leven heeft een einddatum en je moet eruit halen wat erin zit. Wat belangrijk is, is dat beide goed zijn en dat we met respect voor elkaar van elkaar kunnen gaan leren. Het gaat zelfs nog een stap verder, een basis in NLP is dat mensen niet in staat zijn om een perfect en objectief beeld van de wereld te maken omdat het altijd beïnvloed wordt door onszelf. We kunnen alleen streven naar het beste beeld waarin wij zelf, onze omgeving en de aarde in balans zijn. Dit noemen we ecologie.

 2. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is.

  Als je zelf kinderen hebt zal deze je waarschijnlijk bekend voorkomen. Wanneer je feedback geeft en je zegt; je bent vervelend, dan geef je die persoon een identiteit. Als je zegt; je doet vervelend, dan beoordeel je het gedrag van die persoon. Je merkt waarschijnlijk bij jezelf dat het heel anders voelt om op die manier feedback te krijgen. Bij het eerste is het een gegeven, iets wat vast staat. Bij de tweede optie is het een keuze en kun je er ieder moment voor kiezen het anders te gaan doen. Zoals ik net al zei, dit werkt bij kinderen ook zo. Bij de eerste optie zullen ze eerder in de weerstand gaan terwijl ze bij de tweede sneller begrip zullen tonen en het gedrag aan gaan passen.

 3. Mensen maken de beste keuze die ze op dat ogenblik hebben.

  ’Achteraf weet iedereen het beter’, is het gezegde wat hier bedoeld wordt. Mensen maken niet opzettelijk een keuze die negatief uit blijkt te pakken. Met de kennis en ervaringen die je hebt maak je een keuze die op dat ogenblik het beste lijkt te zijn. Het heeft dus geen zin om kritiek te hebben op de keuzes die mensen maken, het helpt om begrip te tonen voor de beweegredenen die ze hebben gehad om die keuze te maken.

 4. De kaart is niet het gebied.

  Deze vooronderstelling gaat over hoe iedereen zijn eigen beeld vormt van wat er gezegd wordt. Wanneer ik bijvoorbeeld ‘auto’ zeg, dan vormt iedereen zich een beeld voor zich van een ander merk, vorm of kleur van een auto. Dat beeld komt voort uit een ervaring die ze hebben gehad met een auto. Zo fragiel is communicatie, dus wanneer je leidinggevende bent en jouw medewerkers volgen jouw advies of opdrachten niet op. Ga dan na wat je hebt gezegd en op hoeveel manieren dat ingevuld kan worden. Zoals de vorige vooronderstelling laat zien, doen de medewerkers op dat ogenblik hun best.

 5. Mensen hebben alle hulpbronnen die ze nodig hebben om hun doelen te halen (er zijn geen mensen zonder hulpbronnen, alleen mensen die hun hulpbronnen niet gebruiken).

  Hulpbronnen zijn capaciteiten, kwaliteiten, eigenschappen, houdingen en emoties die ons helpen te zijn en te verkrijgen wat en wie we willen zijn. We gaan ervan uit dat ieder mens een groot arsenaal aan meestal latent aanwezige mogelijkheden en hulpbronnen heeft.

 6. Mislukking bestaat niet, alleen feedback.

  Als je hier van uit gaat, geeft ‘fouten’ maken je de mogelijkheid tot leren.

Wat zijn andere onderwerpen binnen een NLP training of opleiding?

Afhankelijk van de training of opleiding komen er verschillende dingen aan bod. Toch zit er een bepaalde basis in die altijd terug komt waar bij de ene training verder verdiept of verbreedt wordt dan bij de ander. Zo leer je meer over de functies van het doelen stellen en hoe je dat effectief doet. De piramide van excellentie naar succes komt naar voren, om het beste van jezelf naar boven te halen en het succes te behalen. Er wordt gesproken over zintuigelijke scherpzinnigheid, wat komt er allemaal binnen met behulp van alle zintuigen en wat doe je met die informatie? Zoals bekend bij mensen die communicatie trainingen gedaan hebben komt het maken van Rapport terug. De oogpatronen, waar kijkt jouw gesprekspartner naar, en wat betekent dat? Het gebruik van taal komt ook altijd wel weer terug, op welke manier verwoord je jezelf en hoe komt dat over op de ander. Er zijn verschillende taalmodellen die jou leren hoe je de boodschap over brengt die jij over wilt brengen. Herkaderen is een onderwerp wat vaak besproken wordt, een specifieke boodschap in een bepaalde context betekent iets heel anders in een andere context. Dan zijn er de strategieën, welke onbewuste strategie gebruik jij bij het maken van een keus?

Dus zoals ik al zei, NLP is veel én daarom is het voor iedereen toepasselijk.

Wat is Time Line Therapy?

Op onze website lees je hier en daar over Time Line Therapy (TLT). Dit is een onderwerp wat wordt besproken in de NLP Practitioner opleiding en het wordt verdiept in de NLP Master Practitioner opleiding.

TLT is een therapeutisch proces dat ontwikkeld is vanuit NLP in combinatie met Hypnose, door Tad James. Het is gebaseerd op het concept dat onze herinneringen lineair opgeslagen worden. Het doel van TLT is het verwijderen van pijnlijke emoties bij bepaalde herinneringen of gebeurtenissen. Je kijkt naar wat je kunt leren van die gebeurtenissen en hoe je dat kunt gebruiken in de toekomst. Een aantal voorbeelden van emoties die opgeruimd kunnen worden zijn: boosheid, woede, verdriet, gekwetst zijn, spijt, angst, schuld of berouw. Let op dat het hier puur gaat over het verwijderen of veranderen van een emotie en niet van een herinnering, juist de herinnering wordt gebruikt om er in de toekomst van te leren.

De gevoelens zijn onbewust aan een gebeurtenis gelinkt en kunnen onbewust ervaren worden in het dagelijkse leven door een bepaalde geur, kleur, klank etc. Door de emoties in het verleden op te ruimen of zelfs om te zetten naar positieve emoties, veranderden jouw emoties en gevoelens in het dagelijkse leven waardoor het leven in een ander perspectief komt te staan.

Binnen TLT is het mogelijk om bij angstaanvallen of woedeaanvallen te kijken naar alle gebeurtenissen in het verleden waar die emotie plaats heeft gevonden om zo de hele reeks op te kunnen ruimen. Dit is de eerste manier van therapie waar ze gehele reeksen aan kunnen pakken in plaats van alleenstaande gebeurtenissen of ervaringen.

Tot zover de uitleg over wat NLP is en wat er allemaal te leren is. Wij hopen dat dit je meer duidelijkheid en richting heeft gegeven.

Nieuwsgierig? Kom voor meer informatie naar de gratis en vrijblijvende kennismaking met de trainer. Mail margriet@kieskoers.nl of bel 0613362669. Of meld je aan via de website www.kieskoers.nl.

"Je kunt niet de windrichting veranderen wel de stand van je zeilen".

Ymkje de Vries
NLP Coach en Trainer

Terug naar blog

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Informatieavond
woensdag 3 februari 2021
ONLINE
NLP Practitioner
woensdag 10 februari 2021
VOL!
6-daagse Business NLP
maandag 8 maart 2021
Introductie: NLP in één dag
dinsdag 23 maart 2021
NLP Master Practitioner
woensdag 24 maart 2021
Pakkend Presenteren
donderdag 8 april 2021
NLP Practitioner
woensdag 6 oktober 2021
Corona protocol