Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Kies Koers Disclaimer

Kies Koers verleent u hierbij toegang tot kieskoers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kies Koers behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kies Koers spant zich in om de inhoud van kieskoers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kieskoers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kies Koers.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kieskoers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kieskoers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kies Koers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kies Koers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kies Koers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Systemisch werk / Opstellingendag
10 juni 2023
Persoonlijk Leiderschap
12 juni 2023
Introductie: NLP in één dag
26 juni 2023
NLP Practitioner
13 september 2023
Workshop Systemisch Werk
16 oktober 2023
NLP Master Practitioner
18 oktober 2023
NLP Business 6-daagse
6 november 2023