Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Kies Koers Disclaimer

Kies Koers verleent u hierbij toegang tot kieskoers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kies Koers behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kies Koers spant zich in om de inhoud van kieskoers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kieskoers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kies Koers.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kieskoers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kieskoers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kies Koers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kies Koers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kies Koers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Wij geven klassikale trainingen met maatregelen op basis van het Nobtra veilig trainen protocol. Alle opleidingen en trainingen zijn ook digitaal te volgen. Voor informatie over Nobtra kijk op: www.nobtra.nl. Ons corona protocol is hier te downloaden.

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

DOWNLOADS
NLP Practitioner
17 november 2021
Nog 1 plek beschikbaar!
Introductie: NLP in één dag
25 oktober 2021
Informatieavond
26 oktober 2021
Persoonlijk Leiderschap
15 november 2021
Systemisch werk
20 november 2021
NLP Business 6-daagse
24 januari 2022
NLP Master Practitioner
20 april 2022