Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Systemische opstellingen

Een gevoel van onbehagen? Stress? Pijn? Heb je wel eens gedacht aan een systemische opstelling of zoals het vaak genoemd wordt, familieopstellingen? Hoeveel invloed heeft je familie van herkomst op jouw leven?

Ook al weet je verstandelijk dat jouw familie grote invloed heeft op hoe jij je voelt, we denken er vaak niet aan als we vragen hebben in ons leven. In plaats van kijken naar het grotere geheel maken we ons zelf verwijten en zoeken we vaak de oorzaak bij onszelf.

Pogingen om het gedrag te veranderen stranden vaak en daardoor nemen we maar aan dat we er mee moeten leren leven.


Wat zijn systemische opstellingen?

In opstellingen wordt een verband gelegd tussen de fysieke, emotionele of sociale klacht en het grotere geheel waar de persoon deel van uit maakt. Wanneer iemand heeft ontdekt wat de functie is van de klacht in het grotere geheel, in hun familie of in hun systeem, zijn zij in staat om het gedrag los te laten en te veranderen.

Door middel van systemische opstellingen krijg je zicht op de invloeden die jouw familie heeft gehad en vaak nog heeft, op jouw leven. Het werkt bevrijdend om los te komen van de spanning die soms al lange tijd voelbaar is geweest.

Metaforisch gezegd: Je ziet als takje aan een boom alleen de takjes om je heen, die allen in een andere richting groeien. Toch blijven onze stam en wortels gezamenlijk en zal elk takje en elk blad steeds weer bestaan uit een deel van de anderen. Zo zal elke boom weer een deel zijn van voorgaande bomen. En vormen de bomen samen het bos.

In systemisch werk gaat het om welke plek jij inneemt in jouw familie, welke factoren invloed hebben gehad en welke plek je nu in zou willen nemen.


Hoe werkt het?

Bij een opstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van bijvoorbeeld de familie of van de organisatie waarvan de persoon deel uit maakt. Dit kan het gezin van herkomst zijn maar ook bijvoorbeeld de huidige relatie met eventueel je kinderen. Of jouw organisatie of bedrijf waar je deel van uitmaakt.

Door op je gevoel iemand in de ruimte te plaatsen die jou of iemand uit jouw familie representeert, ontstaat er een veld, een energetisch veld en een visuele voorstelling van hoe het eruit ziet op dit moment. Het meest fascinerende is dat de representanten toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het systeem voordoen. De begeleider zorgt ervoor dat de opstelling de meest positieve uitwerking heeft op het systeem.

Het geeft inzicht in wat er speelt, hoe dat invloed heeft gehad en zet daarmee het proces van verandering in beweging.

Na een opstelling ervaren mensen het gevoel van een puzzelstukje op zijn plaats leggen, meer rust, vrijheid en ruimte om te zijn wie ze zijn.


Welke vragen kunnen verhelderd worden d.m.v. Familieopstellingen?

 • Een gevoel van onvrede, niet gelukkig zijn, leegte.
 • Schuldgevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Relatieproblemen
 • Overlijden van een naaste of een kind
 • Verwerking van scheiding
 • Terugkerende angst, boosheid of verdriet
 • Lichamelijk klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • Verslavingen
 • Verstoorde familierelaties
 • Bindingsangst
 • Moeilijk beslissingen kunnen nemen in het leven
 • Negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf
 • Burn-out, overspannen zijn
 • Ouder-kind vraagstukken

Deze avond wordt in samenwerking met Rennie Hoekstra en Hilde Mellema uitgevoerd.

Geïnteresseerd?

Investering: € 25,-

De data:

 • Planning voor het najaar volgt.

Tijd: 19:00 – 22:00 uur

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Informatieavond
woensdag 16 oktober 2019
Introductie: NLP in één dag
vrijdag 3 januari 2020
6-daagse Business NLP
maandag 13 januari 2020
Pakkend Presenteren
donderdag 23 januari 2020
NLP Practitioner
woensdag 29 januari 2020
6-daagse Business NLP Verdiepingstraining
maandag 3 februari 2020
NLP Master Practitioner
woensdag 26 februari 2020