Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Systemisch werk

Stress? Pijn? Een gevoel van onbehagen? En al van alles geprobeerd? Hebt u wel eens gedacht aan systemisch werk? Hoeveel invloed heeft uw familie van herkomst op uw leven?

Ook al weet u verstandelijk dat uw familie grote invloed heeft op hoe u zich voelt, we denken er vaak niet aan als we vragen hebben in ons leven. In plaats van kijken naar het grotere geheel maken we ons zelf verwijten en zoeken we vaak de oorzaak bij onszelf.

Pogingen om het gedrag te veranderen stranden vaak en daardoor nemen we maar aan dat we er mee moeten leren leven.

Wat is systemisch werk?
Binnen systemisch werk wordt gewerkt met opstellingen. Er wordt een verband gelegd tussen de fysieke, emotionele of sociale klacht en de oorzaak ervan. Wanneer iemand heeft ontdekt wat de functie is van de klacht, bijvoorbeeld in hun oorspronkelijke familie, huidige gezin of bij collega’s, zijn zij in staat om het gedrag los te laten en te veranderen.

Door middel van systemische opstellingen krijgt u zicht op de invloeden die uw familie heeft gehad en vaak nog heeft, op uw leven. Het werkt bevrijdend om los te komen van de stress en spanning die soms al lange tijd voelbaar is geweest. Het kan zelfs werken bij fysieke pijn klachten waar geen oorzaak voor te vinden is, omdat stress en spanning vaak in het lichaam gaat zitten. Voorbeelden van klachten die door stress of spanning kunnen zijn ontstaan zijn spieren die verkrampen, darmen die tegenwerken, eetlust wat verdwijnt, oneffenheden in de huid.

Dus waarom heet het systemisch werk? Het gaat erom welke plek u inneemt in uw ‘systeem’, waarbij familie, gezin of werk het systeem is waarin een persoon functioneert. Binnen dat systeem wordt de link gemaakt met welke factoren invloed hebben gehad en het uiteindelijke doel; welke plek u nu in zou willen nemen.

Hoe werkt het?
Bij een opstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van het systeem waar het knelpunt ligt. Dit kan het gezin van herkomst zijn maar ook bijvoorbeeld de huidige relatie met eventueel de kinderen of uw organisatie of bedrijf waar u deel van uitmaakt.

Er wordt gewerkt met representanten, gevoelsmatig plaatst u een representant op een bepaalde plek om zo een voorstelling te maken van hoe het er op dit moment uit ziet en waar de spanning zit. Het is fascinerend om te ervaren dat het vaak zo is dat de representant de energie van de spanning kan aanvoelen, als de representant daar open voor staat. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het systeem voordoen. De begeleider zorgt ervoor dat de opstelling de meest positieve uitwerking heeft op het systeem.

Het geeft inzicht in wat er speelt, hoe dat invloed heeft gehad en zet daarmee het proces van verandering in beweging. Door te weten waar het haakt, waar het mis gaat of waar de spanning opspeelt, kan de begeleider de opstelling aanpassen of heen en weer schuiven tot de negatieve energie plaats heeft gemaakt voor positieve energie. Op dat moment wordt er weer naar de voorstelling/opstelling gekeken en kun je een conclusie trekken van wat er nodig is om het doel te halen en echte verandering teweeg te brengen.

Na een opstelling ervaren mensen het gevoel van een puzzelstukje op zijn plaats leggen, meer rust, vrijheid en ruimte om te zijn wie ze willen zijn.

Welke vragen kunnen verhelderd worden d.m.v. een opstelling?

 • Een gevoel van onvrede, niet gelukkig zijn, leegte.
 • Schuldgevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Burn-out, overspannen zijn
 • Relatieproblemen
 • Verwerking van scheiding
 • Terugkerende angst, boosheid of verdriet
 • Lichamelijk klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • Verslavingen
 • Verstoorde familierelaties
 • Bindingsangst
 • Moeilijk beslissingen kunnen nemen in het leven
 • Negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf
 • Ouder-kind vraagstukken

Deze dag wordt verzorgd door Ymkje de Vries, Rennie Hoekstra en Hilde Mellema. Meer informatie over Hilde Mellema systemische coaching & training vindt u op www.hildemellema.nl

Investering: € 125,-

Voor GRATIS deelname, meld je aan vóór 1 november, vind hier meer informatie

De zaterdagen waarop systemisch werk plaats vindt in Burgum:

 • 29 oktober 2022
 • 10 december 2022
 • 14 januari 2023
 • 11 maart 2023
 • 22 april 2023
 • 10 juni 2023

Tijd: 9:30 – 16:30 uur

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

DOWNLOADS
Informatieavond
11 oktober 2022
Systemisch werk
29 oktober 2022
NLP Master Practitioner
9 november 2022
Nog 1 plaats beschikbaar!
Introductie: NLP in één dag
18 november 2022
Persoonlijk Leiderschap
12 december 2022
NLP Business 6-daagse
16 januari 2023
NLP Practitioner
8 februari 2023