Hét NLP-instituut van Friesland

Gewoon en toch bijzonder

Kies Koers Privacybeleid

Opleidingscentrum en Coachingspraktijk Kies Koers gevestigd op het adres Prins Bernhardstraat 1a/203, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 60632100 verklaart als volgt:

Wij respecteren het recht op privacy van onze klanten. Wij beperken het vastleggen van persoonsgegevens dan ook zoveel mogelijk tot wat nodig is om onze diensten te leveren en gaan zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen we u inzicht geven in welke gegevens we vastleggen en waarom.

Onze eigen medewerkers en de freelancetrainers met wie we samenwerken zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en als vertrouwelijk te behandelen.

Wij leggen persoonsgebonden informatie vast voor:

Uitvoering training en Coaching (open inschrijving):

Om deel te kunnen nemen aan een trainingsprogramma of aan individuele Coaching hebben we persoonsgegevens nodig t.b.v. informatieverstrekking, afstemming en facturering. Hiervoor leggen we de volgende informatie van onze klanten vast:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Email-adres
 • Functie & organisatie

Ook leggen we informatie vast over uw aanwezigheid, eerder gevolgde trainingen of opleidingen en (indien van toepassing) of u voldoet aan de vereisten voor certificering.

Deze gegevens worden digitaal verwerkt in een digitaal klantenbestand: programma Offective. Aantekeningen en verslagen van Coaching gesprekken worden bewaard in een afgesloten kast. Deze aantekeningen worden alleen gebruikt door de Coach ten behoeve van de voortgang van het traject.

Zakelijke opdrachten:

In het geval van zakelijke opdrachten leggen we informatie vast van de opdrachtgever/contactpersoon om een voorstel te kunnen doen en die inhoudelijk en praktisch af te stemmen. Van de deelnemers leggen we de naam en organisatie vast en eventueel het team of de functie. Overige persoonsgegevens van deelnemers aan zakelijke trajecten leggen we niet vast, tenzij iemand zich aanmeldt voor een individueel traject.

Nieuwsbrief:

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, leggen we uw naam en email-adres digitaal vast. Uw gegevens worden bewaard totdat u uw aanmelding opzegt.

Informatieverzoeken (via het contactformulier en e-mail)
Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt opgeslagen voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Uw gegevens worden opgeslagen in Offective. Wij hebben dan alleen uw naam, emailadres en telefoonnummer gevraagd. Indien u zich aanmeldt voor een training of Coaching hebben we uw persoonsgegevens nodig om de dienst te kunnen leveren (zie ook hierboven).

Verwerving van bovenstaande gegevens:
De gegevens die wij vastleggen zijn altijd aan ons verstrekt door de persoon zelf of door een contactpersoon (bijvoorbeeld door aanmelding voor een training, coaching traject of tijdens een intakegesprek). Wij kopen nooit persoonsgegevens. Wij doen ook niet aan online profilering en verzamelen niet actief gegevens van u uit (openbare) bronnen.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens:
Als u daarom verzoekt zullen wij u inzicht geven in de manier waarop Kies Koers uw gegevens heeft opgeslagen, uw gegevens wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor contact met ons op via info@kieskoers.nl of 0511-820211. Wij hebben persoonsgebonden informatie nodig om onze diensten te kunnen leveren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan dat dus gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.
Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerking van persoonsgegevens valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur van Kies Koers.
Bewaartermijn
De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaar, tenzij anders in deze privacyverklaring is aangegeven.

Foto’s en ander beeldmateriaal

Foto’s
Tijdens opleidingen worden soms foto’s gemaakt als aandenken voor de deelnemers of om te gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals de website, Facebook, etc.) Aan de deelnemers wordt aan het begin van de opleiding schriftelijk gevraagd of zij hier wel/niet mee akkoord zijn. Deelnemers kunnen te allen tijde hun toestemming hiervoor wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en zo nodig geüpdatet worden. Dit geldt ook voor onze ICT-leveranciers.

Wij verstrekken niet actief persoonsgegevens aan derden, tenzij dit vooraf met u is afgesproken (bijvoorbeeld als uw werkgever akkoord moet geven op een professioneel ontwikkelingsplan) of als de training wordt verzorgd door iemand uit ons netwerk. Ook in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. We maken gebruik van een (ICT)dienstverlener die door het leveren van deze dienst aan ons, technisch toegang heeft tot uw gegevens.

Websites:
SSL: De website van Kies Koers www.kieskoers.nl, is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.

Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies die de websites van Kieskoers genereren, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

Statistieken (Google Analytics):
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens verwerkt is er het volgende gedaan:

 1. Een verwerkersovereenkomst getekend met Google.
 2. Het IP-adres is geanonimiseerd.
 3. Gegevens worden niet met Google gedeeld.
 4. Gegevens voor advertentiedoeleinden worden niet met Google gedeeld.
 5. De User ID is uitgeschakeld zodat het gedrag per gebruiker op verschillende apparaten niet kan worden gevolgd.
 6. De bezoeker wordt middels deze privacyverklaring geïnformeerd.
 7. De bewaarperiode van de gegevens van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nadere informatie:
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze privacy verklaring of de verwerking van uw gegevens via 0511-820211 of info@kieskoers.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018.


Wij geven klassikale trainingen met maatregelen op basis van het Nobtra veilig trainen protocol. Alle opleidingen en trainingen zijn ook digitaal te volgen. Voor informatie over Nobtra kijk op: www.nobtra.nl. Ons corona protocol is hier te downloaden.

Neem nú de stap:

Ik wil graag meer
informatie >


Ik wil graag de
brochure ontvangen >


Ik wil mij aanmelden
voor een training >


Ik wil mij aanmelden
voor een info avond >

Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw. Kieskoers staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

DOWNLOADS
NLP Practitioner
woensdag 17 november 2021
Introductie: NLP in één dag
donderdag 8 juli 2021
Informatieavond
dinsdag 24 augustus 2021
NLP Master Practitioner
woensdag 25 augustus 2021
Introductie: NLP in één dag
woensdag 8 september 2021
6-daagse Business NLP
maandag 13 september 2021
Persoonlijk Leiderschap
donderdag 23 september 2021
NLP Practitioner
woensdag 6 oktober 2021
VOL!